top of page

Welke keuze is doorslaggevend bij het kiezen van een job?

In een heel recente studie (16/6/23) van HR-provider Securex blijkt dat een zelfstandige een hogere professionele welzijnsscore behaalt (7,3 op 10) dan een bediende. Volgens de onderzoekers is dat niet verwonderlijk want “een zelfstandige start zijn zaak vrijwel altijd op een basis van een geheel eigen en bewuste keuze (…) en vanuit een persoonlijke passie (…). Dat zorgt voor veel voldoening in de dagelijkse activiteiten.”


Een constatatie die zo logisch is dat je broek ervan afzakt. Want die stelling impliceert eigenlijk ook dat een bediende dus zijn werk NIET vanuit een eigen en bewuste keuze uitvoert. En dat die niet uit vanuit een persoonlijke passie start. Straf toch?


Ja, ik leg het er hier natuurlijk dik op en ik wil natuurlijk de bedienden die wel met passie hun werk uitvoeren niet de kost geven, want dat zijn er natuurlijk ontelbaren.


Dat gezegd zijnde is het ontegensprekelijk zo dat het vaak precies dat gebrek aan passie, drive, eigen keuzes en zelfsturing is dat ervoor zorgt dat je weinig tot geen energie uit je job puurt. De ideale voedingsbodem voor een burn-out. Cijfers liegen niet.


Maar wanneer en waarom maak je dan de foute keuzes? Misschien wel omdat op het ogenblik van de keuze het loon de doorslaggevende factor moest zijn. Of de locatie. Of het prestige. Of omdat die job het beste paste in het plaatje van de gedane studies. Of de verwachtingen van anderen. Of omdat je niet beter wist. Of omdat je ondertussen zelf een andere mens bent geworden. Afijn talloze redenen.


Voor al die mensen die eraan twijfelen of ze al dan niet de juiste keuze hebben gemaakt is er gelukkig een groot lichtpunt: het is nooit te laat om te veranderen. Het is nooit te laat om even stil te staan en je eigen kompas eens opnieuw te bestuderen en nieuwe richtingen in te slaan. En de Vlaamse overheid maakt het werknemers supermakkelijk door bijna alle kosten van zo een begeleiding te dragen. Waarom zou je het niet overwegen? Tekst met dank aan Bart Buckinx.

8 views0 comments

Yorumlar


bottom of page