top of page

Wist je dat ‘vertrouwen krijgen’ eigenlijk ook een basisbehoefte is?

Tijdens onze loopbaanbegeleiding gaan wij na hoe het zit met jouw 'vitamines voor groei', zijnde autonomie, verbondenheid en competentie. Dit gezien deze 3 ‘vitamines’ fundamentele menselijke behoeften zijn voor persoonlijke groei en welbevinden. Ze zijn onder meer beschreven door Deci en Ryan in hun zelfbeschikkingstheorie (‘Self Determination Theory’, 2004) en door Stevens en Bors (2013).

  • Bij autonomie staat het ervaren van persoonlijke ruimte en het dragen van verantwoordelijkheid centraal.

  • Wanneer iemand zijn professionele taken goed kan uitvoeren, is er sprake van competentie. Als mensen zich competent voelen, durven zij uitdagingen en relaties aan te gaan.

  • De ontmoeting met anderen in het samenwerken is van belang voor het ontstaan van verbondenheid.

De mate waarin de drie basisbehoeften bevredigd worden, heeft invloed op de wijze waarop mensen functioneren en gemotiveerd worden.


Als aanvulling op deze drie basisbehoeften zie ik ook het krijgen van vertrouwen als een belangrijke basisbehoefte. Niet alleen leidinggevenden, maar ook medewerkers en kinderen vragen om vertrouwen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en om ruimte in hun proces van leren. Weet dat vertrouwen een belangrijk en teder aspect is van alle relaties omdat het van ons vraagt om ervoor te kiezen kwetsbaar en moedig te zijn. Vertrouwen in leiderschap creëert een stabiele basis voor werknemers en hun organisaties om zich aan te passen en te gedijen in tijden van voortdurende verandering. De gedragingen die vertrouwen opbouwen zijn precies de gedragingen die verandering in goede banen leiden.


Belangrijk is het ook om even stil te staan bij de drie fundamentele elementen van vertrouwen:

  • Positieve Relaties: vertrouwen is deels gebaseerd op de mate waarin een leider in staat is om positieve relaties met andere mensen en groepen te creëren;

  • Goed beoordelingsvermogen/deskundigheid;

  • Consistentie.

Bovenstaande staat schril in contrast met bijvoorbeeld micromanagement. Hierbij ondermijnt een manager het zelfbeeld en zelfvertrouwen van medewerkers. Medewerkers leren hierdoor niet om zelf verantwoordelijkheid te nemen en ze krijgen ook geen kans om zichzelf te ontwikkelen.


Heeft deze blog jou aan het denken gezet? Wil je graag ook eens samen met een professionele loopbaancoach bekijken hoe jij scoort op die ‘vitamines voor groei’? Neem dan zeker contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze coaches bij jou in de buurt!


Comments


bottom of page