top of page

Krachtgericht coachen >leiders & coaches

Zet mensen in hun kracht en creëer flow in hun leerprocessen

  • Ended
  • €1,870 euros
  • Domein Martinus

Service Description

DRIEDAAGSE OPLEIDING verdeeld over 3 volledige dagen: 14 december, 15 december 2023 en 11 januari 2024 Meer info en inschrijven : https://www.kurrent.be/nl/opleidingskalender/krachtgericht-coachen-voor-leider-en-coaches-14122023 Krachtgericht coachen is een effectieve coachingsaanpak gericht op het optimaal benutten van het ‘psychologisch kapitaal’ (de innerlijke diamant) van mensen. In essentie gaat de aandacht naar het afstemmen op positieve kernkwaliteiten en idealen bij mensen, waardoor de natuurlijke groei en de ‘flow’ bevorderd worden. In de methode wordt ook aandacht gegeven aan het hanteren van belemmeringen die verhinderen dat ze hun potentieel optimaal inzetten. Tijdens de driedaagse training, leer je de methode Krachtgericht coachen toepassen op coachees, medewerkers, collega's en op jezelf. Hoe kan je als (interne of externe) coach, trainer, HR professional of leidinggevende het beste uit mensen halen? Hoe kan je de sterktes en kracht in mensen aanboren? Hoe kan je ervoor zorgen dat er een duurzame ontwikkeling ontstaat waarin zij hun kwaliteiten optimaal inzetten en hun idealen bereiken? Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap, initiatief en besluitvaardigheid? Hoe kan je je retentie- en well-beingbeleid waarmaken? Krachtgericht Coachen is gericht op het optimaal benutten van het 'psychologisch kapitaal' (de innerlijk diamant) van mensen. De aandacht gaat vooral naar de positieve kernkwaliteiten en idealen bij de ander, waardoor ‘flow’ bevorderd wordt. In de aanpak wordt ook aandacht gegeven aan het hanteren van belemmeringen die verhinderen dat mensen optimaal in hun kracht kunnen staan. Door het hanteren van Krachtgericht coachen, kunnen mensen meer handelen vanuit de eigen kern, ze functioneren meer vanuit wie ze werkelijk zijn en wat ze werkelijk willen, voorbij gewoonte-denkbeelden over henzelf en hun handelen. Deze methode heet kernreflectie. De methodiek is ingebed in een theorie over persoonlijke groei, die gebaseerd is op relatief nieuwe wetenschappelijke inzichten waaronder de determinatietheorie en de positieve psychologie. In de aanpak worden elementen uit verschillende benaderingen (bijv. de positieve psychologie, U-theorie, Gestalt, de Diamantbenadering van Almaas, RET, NLP, mindfulness) gecombineerd tot een relatief eenvoudige, maar krachtige methodiek. De methodiek is door Prof. Fred Korthagen diepgaand wetenschappelijk onderzocht in allerlei contexten.


Contact Details

  • Domein Martinus, Sniederspad 133, 2980 Zoersel, België

    annelies.boelaert@gmail.com


bottom of page