top of page

Krachtgericht coachen in zorg & welzijn

Bevorderen van flow in werken en wonen

  • Ended
  • €895 euros
  • Clemenspoort

Service Description

DRIEDAAGSE OPLEIDING verdeeld over 3 volledige dagen: 14 & 15 september en 13 oktober 2023 Meer info: https://www.kurrent.be/nl/opleidingskalender/krachtgericht-coachen-in-zorg-en-welzijn-de-verdieping-14092023 Inschrijven via de link hierboven! Meer en meer onderzoeken in de positieve psychologie tonen aan dat wanneer je focust op ‘wat wel lukt’ in plaats van ‘wat niet lukt’ je pas echt de veerkracht in mensen verhoogt. Als je aandacht hebt voor de positieve kernkwaliteiten en idealen bij mensen stimuleer je groei en vergroot je hun psychologisch kapitaal. Het is de basis om onszelf en anderen meer te laten handelen vanuit de eigen kern, ons te laten functioneren vanuit wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk willen, voorbij gewoonte-denkbeelden over onszelf en ons handelen. We hanteren de eigen sterktes, idealen en successen als krachtbron om doelgericht en efficiënt aan de slag te gaan. Wil je leren hoe je hier zelf vaardig(er) in kan worden? Wil je leren hoe je jezelf en je medewerkers hierin kan coachen? Empowerend en relatiegericht coachen of krachtgericht coachen focust op: Mensen bewust maken van hun potentieel (sterktes, talenten, …) en hen ondersteunen om daarop verder te bouwen. Mensen ondersteunen om hun belemmerende gedachten en gevoelens te hanteren die hun potentieel (kracht, sterktes, talenten, …) indammen. Hen leren om meer autonoom en zelfsturend te worden in het benutten van hun potentieel en in het hanteren van hun belemmerende gedachten en gevoelens. Deze training wordt wereldwijd gegeven met een enorm succes. Is er voorkennis vereist om deel te nemen? Basiskennis van krachtgericht coachen is vereist. Heb je dit niet? Dan raden we aan om te starten met de opleiding “Krachtgerichte coachende vaardigheden – de basis”. Voor wie? Deze opleiding is gericht ontwikkeld voor leidinggevenden in de zorg- en welzijnssector zoals directieleden, algemene directie, zorgmanagers, coördinatoren, kwaliteitsverantwoordelijken, team coaches, hoofdverpleegkundigen … Ofwel, iedereen die werkt met mensen en wil werken vanuit kracht, kwaliteiten en idealen bij zichzelf en anderen. Duur 3 dagen (6 dagdelen) verdeeld over 3 volledige dagen: 14 & 15 september en 13 oktober 2023. Prijs 895 euro, excl. btw voor btw-plichtigen en/of organisaties 895 euro, incl. btw voor particulieren Leermateriaal Boek: 'Krachtgericht coachen', Prof. Dr. Fred Korthagen Bij de cursus hoort ook een reader met hand-outs en achtergrondartikelen


Contact Details

  • Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent, Belgium

    annelies.boelaert@gmail.com


bottom of page