Leren is Virtueel

Leren is Virtueel

Vreemd hoe sommige overtuigingen zich nestelen in ons hoofd. Zowel wijzelf als onze maatschappij investeren heel veel tijd en geld in onze opleiding tot pakweg de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Met als ultieme bekroning een diploma. Helaas, de houdbaarheid van een diploma is max. 3 à 4 jaar. En 100 000 studenten volgen momenteel een studierichting die voorbereidt op een job die binnenkort niet meer bestaat (Leer meer). Wordt het niet hoogtijd dat we het belang van diploma’s relativeren en dat we een model van levenslang leren in de
plaats zetten ?

De toekomst van onze jobs

De toekomst van onze jobs

Vandaag is de toekomst op onze arbeidsmarkt behoorlijk rooskleurig. Nog nooit ontving VDAB zo veel vacatures, en nog nooit was het voor onze bedrijven zo moeilijk om werknemers te vinden. Geen vuiltje aan de lucht dus ? En toch zou de situatie de komende jaren wel eens snel kunnen omslaan, gezien de brutale disruptie in onze arbeidsmarkt door technologische evoluties.