Loopbaancoaching en transitie-economie, wat is het verband ?

Sinds de creatie van de loopbaancheque door de Vlaamse regering in 2013, mocht MyFutureWorks ongeveer 4000 loopbaancoachees verwelkomen. Dat geeft ons meteen een inzicht in de vraagstukken waar werknemers vaak mee zitten. Zo leerden we dat veel mensen zich vragen stellen bij de zingeving van hun werk. Waarom werken we ? Waarom besteden we minstens enkele uren per dag aan taken waarvan we de toegevoegde waarde niet voelen ? Waarom maakt mijn bedrijf producten die vervuilend zijn, of die de wereld niet echt nodig heeft ? Waarom is economische groei het enige dat mijn management nastreeft, zonder oog te hebben voor de échte noden van hun klanten of hun medewerkers ? Waarom…

Als loopbaancoach maakt het ons heel gelukkig dat ook meer en meer werkgevers en bedrijven zich deze vragen gaan stellen. Wij omarmen de transitie-economie, waarin zingeving en waarde(n)toevoeging een centrale plaats innemen. Al begrijpen we uiteraard dat dit geen eenvoudige oefening is, in een maatschappijmodel waarbij economische groei het heersende paradigma is. Het anders denken rond de zingeving van werk is echter een absolute noodzaak, indien we de burn out epidemie willen indijken en indien we écht werk willen maken van werkbaar werk.

Er beweegt één en ander in onze economie. De Verenigde Naties publiceerden enkele jaren terug de sustainable goals (https://www.youtube.com/watch?v=kGcrYkHwE80). Meer en meer bedrijven laten zich hierdoor inspireren, en nemen deze goals op in hun strategische oefening. Kate Raworth publiceerde haar Doughnut Model als alternatief op economische groei.

En Frederic Laloux’ baanbrekende “reinventing organizations” inspireerde vele honderden bedrijven wereldwijd om hun organisatie vanuit zingeving in te richten

In ons eigen taalgebied tonen pleitbezorgers zoals Jan Rotmans en de Grote Transitie dat Vlaanderen en Nederland best wel een voorbeeldrol kunnen vervullen in deze maatschappelijke verschuivingen.


Maar elke verschuiving gebeurt “van binnen naar buiten”. Indien meer mensen zich bewust vragen gaan stellen over het waarom van hun werk, en hierover in dialoog gaan met hun werkgever, verandert een organisatie van binnenuit. En daar willen we als loopbaancoach graag ons steentje toe bijdragen. Stel je jezelf wel eens de vraag “Waarom werk ik ?” of “Draagt datgene wat ik doe bij tot een mooiere wereld” ? Mooi zo. Dit zijn absoluut geen geitenwollensokken-vragen, maar fundamentele overwegingen voor het uitbouwen van een duurzame carrière. Worstel je wel eens met deze of andere vragen rond werk en loopbaan ? Kom gerust langs bij een MyFutureWorks loopbaancoach. Hij of zij helpt je graag bij jouw zoektocht naar meer zingeving in jouw werk.


OVER MY FUTURE WORKS

My Future Works biedt loopbaanbegeleiding aan. Onder andere op basis van loopbaancheques. Hiervoor werkt My Future Works met meerdere jobcoaches. Bekijk onze website voor meer informatie: https://myfutureworks.be.